Asiakastietojen käsittely Hevosharrastuspalveluissa

Hevosharrastuspalvelut Marianne Hyyrynen kerää asiakkaistaan henkilötietoja. Tietojen käsittelystä vastaa: Marianne Hyyrynen, 040 5668086, info@hevosharrastuspalvelut.fi


Hevosharrastuspalvelut Marianne Hyyrynen (Kojolan Ratsupalvelut Oy) on Suomen Ratsastajainliiton jäsentalli. Jäsentallin kuuluu pitää asiakkaistaan rekisteriä, josta käy ilmi vähintään ratsastajan yhteystiedot, alaikäisten ratsastajien huoltajien yhteystiedot sekä SRL:n jäsenyys.

Hevosharrastuspalvelut Marianne Hyyrynen kerää asiakkailta ilmoittautumisen yhteydessä asiakkaan nimen ja sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, huoltajan tai lähiomaisen nimen ja yhteystiedon, syntymävuoden, painon ja pituuden sekä asiakkaan itse tärkeänä pitämän tiedon sairauksista/allergioista tms. Asiakkaasta tarvitaan myös tieto, onko hän ratsastusseuran jäsen vai onko hänellä Green Card vakuutusta varten. Puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta käytetään esim. tuntimuutoksista ilmoittamiseen. Huoltajan tai lähiomaisen tiedot tarvitaan onnettomuuksien varalta. Syntymävuosi, paino ja pituus tarvitaan ryhmien suunnittelua sekä hevosten jakamista varten.

Hevosharrastuspalvelut Marianne Hyyrynen ei luovuta tietoja kenellekään.

Hevosharrastuspalvelut Marianne Hyyrynen kerää jäsenensuostumuksella sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Näitä tietoja käytetään asiakkaan ja yrityksen väliseen yhteydenpitoon. Näitä tietoja ei luovuteta kenellekään eikä näitä käytetä mihinkään muuhun. Mikäli jäsen antaa suostumuksensa tietojen keräämiseen, tulee suostumuksen osoitus olla konkreettinen, esim. ilmoittautumislomake. Jäsenellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Asiakas voi antaa ilmoittautumislomakkeessa suostumuksen puhelinnumeronsa lisäämiseen ratsastusryhmänsä WhatssApp-ryhmään.

Asiakas voi antaa ilmoittautumislomakkeessa myös suostumuksen, että hänen sähköpostisosoitteeseensa tai puhelinnumeroonsa saa lähettää tietoa uusista tuotteista.


Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta:


1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.

2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.

3) Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron käsittelyn osalta; tällöin tieto tulee poistaa.

4) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole yrityksen asiakas.

5) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu